Takster

(Alle beløb er i DKK)
Gældende nettoprisindeks er 105,8 (pr. 01-JUL-2021)

Pladsbredde Eks. moms Inkl. moms
2,00 – 2,99 m 2.416 3.020
3,00 – 4,99 m 2.471 3.089
5,00 m og større 2.578 3.223
Fartøjer med fast liggeplads ved pier 2.578 3.223
Pladsbredde Eks. moms Inkl. moms
2,00 – 2,99 m 2.826 3.533
3,00 – 4,99 m 2.889 3.611
5,00 m og større 3.014 3.769
Fartøjer med fast liggeplads ved pier 3.014 3.769
Bådbredde Eks. moms Inkl. moms
1,00 – 4,99 m 160 200
5,00 m og større 200 250
Korttidsgæster Priskategori (pladsbredde) Eks. moms Inkl. moms
1 Uge 0 – 2,99 m 960 1.200
2 Uger 0 – 2,99 m 1.440 1.800
1 Måned 0 – 2,99 m 2.400 3.000
Korttidsgæster  Priskategori (pladsbredde) Eks. moms Inkl. moms
1 Uge 3,00 – 3,99 m 960 1.200
2 Uger 3,00 – 3,99 m 1.600 2.000
1 Måned 3,00 – 3,99 m 2.800 3.500
Korttidsgæster Priskategori (pladsbredde) Eks. moms Inkl. moms
1 Uge 4,00 m og større 960 1.200
2 Uger 4,00 m og større 1.760 2.200
1 Måned 4,00 m og større 3.200 4.000
Bådbredde Eks. moms Inkl. moms
1,00 – 4,99 m 56 70
Bådbredde Eks. moms Inkl. moms
Op til 1,50 m 1.135 1.419
1,50 – 199 m 1.445 1.810
2,00 m og større 1.651 2.063
Vinterplads på P-pladsen Vinterplads i bassin
Bådens areal (længdexbredde) x 196 kr. + moms = 246 kr. pr. kvm. Beregnes med 40% af den faste plads for en sommersæson
Vægt Tidsforbrug Eks. moms Inkl. moms Rabat
< 5 tons pr. påbegyndt 30 min. 664 829 Ved køb af 6 turs, 24 mdrs.- kort ydes 20% rabat,
men kun for navngiven båd.
> 5 tons pr. påbegyndt 45. min 1.024 1.280
< 5 tons afsat i stativ 1.327 1.659
> 5 tons afsat i stativ 2047 2.559
Fartøjer på land pr. påbegyndt døgn Eks. moms Inkl. moms
1. døgn
2. døgn 352 440
3. døgn 432 540
pr. efterfølgende døgn 520 650
Pr. påbegyndt 30 min. Eks. moms Inkl. moms
240 300
Pris pr. uge, kun efter aftale Eks. moms Inkl. moms
300 375
Mastelængde Eks. moms Inkl. moms
Op til 10 m 706 883
10 m og længere 1.090 1.363
Mål i meter Eks. moms Inkl. moms
3,5 x 2,6 648 810
4,0 x 2,8 976 1.220
5,0 x 3,5 1.224 1.530

Kan bådejer ikke flytte sin båd efter henvisning fra havnepersonalet, vil havnen blive nødt til at flytte båden. Dette faktureres 1.000 kr. inkl. moms til bådejer.

Fartøjer i havnebassinet med strømforsyning om bord tilsluttet havnens stikkontakter, vil blive opkrævet DKK 60 pr. Døgn. Hvis bådejerne selv anskaffer og installerer en af havneopsynet godkendt el-måler, anbragt synligt fra broen, og lader havneopsynet aflæse måleren før og efter forbrugsperioden, afregnes der efter måleren med fradrag af de første 100 kWh. Takst på pr. kWh er uoplyst pga. svingende el-priser 2022. Der betales ikke for el ved kortvarigt forbrug. Fartøjer på land må kun være tilsluttet havnens stikkontakter, når ejeren er til stede.

Ekspektanceliste gebyrer Eks. moms Inkl. moms
Opskrivnings gebyr 1.080 1.350
Årligt gebyr 144 180

Det årlige gebyr indbetales første gang ved opskrivning og derefter hver den 1. april.

Depositum ved tildeling af brugsret til bådplads

Ved leje af bådplads underskriver parterne en gensidig kontrakt. Depositum beregnes som DKK 20.000 pr. pladsmeter eller DKK 25.000 inkl. moms ved et nettoprisindex fra juli 2010 på 93,5. For 2022 gælder nettoprisindekset 105,8 (juli,2021) svarende til DKK 28.289 pr. breddemeter, eller DKK 7.072,25 pr. påbegyndt interval á 25 cm.

Pr år. Pr. netto tons Eks. moms Inkl. moms
Fartøjer 221 276
Hyttefade m.v 277 347
Pr. påbegyndt døgn Eks. moms Inkl. moms
Fartøjer 124 155

8.1 Fravigelse i skærpende henseende fra ovenstående bestemmelser kan ske, hvor et anmeldt fartøj på grund af størrelse, konstruktion eller tilstand måtte gøre dette påkrævet.

8.2 Havnebestyrelsen afgør med bindende virkning enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå med hensyn til fortolkning eller forståelse af foranstående, ligesom havnebestyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra dem.

Godkendt på havnebestyrelsens møde den 11. november 2021 til ikrafttrædelse pr. 01. januar 2022
Underskrevet
Jens Ive                                              Klaus Gude
formand                                             næstformand

Alle henvendelser om bådpladser skal ske til Havneadministrationen
Vedbæk Havnekontor
Vedbæk Strandvej 356
2950 Vedbæk
Hjemmeside: www.vedbaek-havn.dk
E-mail: havnefoged@vedbaek-havn.dk
Havnefoged: Tom Olsen Tlf.: 4589 1223