REPRÆSENTANTSKABET for FOR BÅDPLADSLEJERE I V E D B Æ K H A V N

Repræsentantskabet for bådpladslejerne i Vedbæk Havn.

Vedbæk, Januar 2020

Kære bådpladslejer.

Hermed varme nytårshilsener fra det nydannede repræsentantskab.

Som du ved, har havnens bestyrelse vedtaget at udvide med en repræsentant for de faste bådpladslejere.
Derfor var der onlinevalg 18.-25. november. Der skulle vælges fem medlemmer til Repræsentantskabet.

Det blev:

Ida Blenner Bogason
Michael de Bang
Niels Friis-Hansen
Jørgen Vinding
Niels Munk-Jensen

Vedtægterne siger, at Repræsentantskabet skal udpege et medlem til havnens bestyrelse.

Repræsentantskabet valgte Ida Blenner Bogason til bestyrelsesmedlem, Michael de Bang til suppleant og Niels Friis-Hansen til sekretær.
Repræsentantskabet er nu gået i gang med en møderække for at få opstillet vedtægter og forretningsorden for sit virke.
Vi har fået lov til at benytte Vedbæk Havns hjemmede www.vedbaek-havn.dk til kommunikation, ligesom havnen har lovet at udsende vores mails til jer.

Vi har fået mailadressen repraesentantskabet@vedbaek-havn.dk til brug for jer, hvis I vil kontakte os.

Mange venlige nytårshilsener

Repræsentantskabet