Information

Vores faciliteter

Møntvask – 100 kr. for 4 timer. Tid bestilles på havnekontoret.

Bad, toilet og el er gratis for gæster.

Der er sauna i den sydlige ende af havnen om vinteren, gældende for alle. Bliv medlem af Vedbæk Vinterbad – tilmeld dig på deres hjemmeside her.
Du kan se nærmere hvor saunaen ligger på kortet her

Brændstof

Tankeanlægget er beliggende mellem bro E og F

10,99

9,99

Vedbæk Havn bruger Dieselolie B0 Offroad Diesel uden bioethanol fra OK 

 

 

  • Traditionel dieselolie B0 overholder EN590.
  • GTL opfylder standard for alternative brændstoffer EN15940.
  • GTL udleder op til 20% mere CO2 (W-t-W) i forhold til alm. Dieselolie B0.
  • GTL’s energi-indhold er ca. 5% lavere end traditionel Dieselolie.
  • GTL er dyrere end traditionel diesel (ca. 250 kr./m3)
  • GTL indeholder biokomponent (dvs. øget risiko for dieselpest i vandige miljøer)

 

 

 

 

Vores vejr