Information

Vores faciliteter

Møntvask – 100 kr. for 4 timer. Tid bestilles på havnekontoret.

Bad, toilet og el er gratis for gæster.

Der er sauna i den sydlige ende af havnen om vinteren, gældende for alle. Bliv medlem af Vedbæk Vinterbad – tilmeld dig på deres hjemmeside her.
Du kan se nærmere hvor saunaen ligger på kortet her

Brændstof

Tankeanlægget er beliggende mellem bro E og F

12,90

11,40

Vedbæk Havn bruger Dieselolie B0 Offroad Diesel uden bioethanol fra OK.

 

  • Traditionel dieselolie B0 overholder EN590.

 

 

 

  • GTL opfylder standard for alternative brændstoffer EN15940.

 

 

 

  • GTL udleder op til 20% mere CO2 (W-t-W) i forhold til alm. Dieselolie B0.

 

 

 

  • GTL’s energi-indhold er ca. 5% lavere end traditionel Dieselolie.

 

 

 

  • GTL er dyrere end traditionel diesel (ca. 250 kr./m3).

 

 

 

  • GTL indeholder biokomponent (dvs. øget risiko for dieselpest i vandige miljøer)

 

Vores vejr