Nyheder

Havnebestyrelsen har fokus på, at der har været stor opmærksomhed omkring kaffevogns sagen, i Vedbæk området, og derfor vælger bestyrelsen ekstraordinært allerede nu at offentliggøre en del af referat fra havnebestyrelsens møde onsdag den 11. maj:

HAVNBESTYRELSENS BESLUTNING OM ”KAFFEVOGNS-SAGEN”

Ved Havnebestyrelsens møde den 11. maj blev sagen om Oddie’s drøftet grundigt. Alle var mødt frem og fremlagde deres syn på sagen. Det førte til den fælles konklusion:

– at den et-årige lejekontrakt mellem Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn og Oddie angående Oddies kaffevogn, som udløb ultimo april, ikke vil blive forlænget, da den gensidige tillid mellem parterne er brudt, og et samarbejde derfor ikke anses for muligt.

I forlængelse heraf drøftede Havnebestyrelsen muligheden for en alternativ placering af Oddies på et kommunalt areal ved Sydstranden, og det blev besluttet at anmode Rudersdal Kommune om at undersøge mulighederne herfor.

Samtidig besluttede bestyrelsen at få en ekstern advokat til at gennemgå forløbet i de påklagede sager og formulere et svar på de to klager fra Oddvør Garö (Oddie) og Kristjan Jørgensen samt Michael Stegmann over havnebestyrelsen.