Beredskabsplan på Vedbæk Havn

BEREDSKABSPLAN for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND V E D B Æ K H A V N

for indsats ved uheld på Vedbæk Havn

Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både
Udarbejdet af Vedbæk Havn

Indhold:

 1. Formål
 2. Alarmering
 3. Brand
 4. Drukneulykker
 5. Personskader
 6. Forureningsulykker
 7. Synkende både
 8. Instruktion af havnens ansatte, faste lejere og øvrige brugere
 9. Øvelser
 10. Vedligeholdelse og afprøvning af udstyr
 1. Formål og målsætning

De første minutter er de vigtigste ved brand, drukneulykker, hjertestop, forureningsuheld m.m.
Formålet med denne plan er, at beskrive anvisninger og procedurer som skal følges ved uheld på Vedbæk Havn for at minimere og begrænse en given ulykke.
Planen dækker havnens sø- og landområde jf. definitionen i havnens ordensreglement.

Planens målsætning

 • At sikre, at det rette udstyr til at undgå/begrænse en given ulykke findes på rette sted, samt fungerer optimalt og er nemt at finde.
 • At gøre havnens ansatte og brugere bekendt med de opgaver der skal udføres ved uheld (redning/alarmering/slukning og førstehjælp herunder kendskab til og betjening af udstyr).
 1. Alarmering:

Ring 112 for at få hjælp – Du får fat i alarmcentralen – (det kan være en central i en anden del af landet, derfor hav en præcis stedbeskrivelse klar)

Eksempel:

”Ulykke (eller lign.) på Vedbæk Havn, Vedbæk Strandvej 356, 2950 Vedbæk”

Fortæl kort og præcist om uheldet:

 • Hvor på havnen er ulykken sket?
 • Hvad der er sket – så alarmcentralen kan sende den rigtige hjælp?
 • Hvor mange der er kommet til skade?
 • Hvilket telefonnummer du ringer fra
  (bliv ved telefonen, hvis der ikke er brug for din hjælp på ulykkesstedet)

Telefonliste: 

Myndigheder                                  Authorities                                Telefon

Alarm ved ulykker                       Alarm due to Accident               112

Rudersdal Kommunes Alarm       Municipality Alarm Station        4580 3355

Politistation                                 Police Station                            114
Lægevagt                                     Emergency Medical Service       4453 4400

Apotek (Nærum) kun dagtimer    Pharmacy – Day hours only       4580 4250

Apotek (Lyngby) Døgnapotek      Pharmacy – 24 hours watch        4587 0096
Taxa                                            Taxi                                              4848 4848
Vedbæk Havnekontor                  Harbour masters office                4589 1223

Dette er skiltet på havnens areal.

 

 1. Brand

 Fremgangsmåde: Red, alarmer, sluk og begræns

 Brand i både – der umiddelbart er tilgængelige

 • Red personer i båden.
 • Fjern nabobådene.
 • Sluk branden med nærmeste slukningsredskab på broerne (pulverslukker eller vandslange). Hvis der er personer i båden som ikke umiddelbart kan komme ud – koncentreres slukningsarbejdet omkring disse, indtil hjælpen kommer frem.
 • Findes der slukkere i båden, benyttes disse samtidig.
 • Luk for gassen.
 • Fjern kun let tilgængelige, ikke tilsluttede, gasflasker.
 • Afbryd strømmen ombord. Er der strøm fra land, afbryd også denne.
 • Hvis det ikke er muligt at få ilden under kontrol fjernes enten det brændende fartøj fra de omkringliggende både eller de omkringliggende både fjernes for at undgå at ilden breder sig.

 

Ild i personer

 • Sørg for den brændende person kommer ned at ligge, så flammerne ikke står op i hovedet.
 • Sluk branden fra hovedet og nedefter.
 • Sluk branden med vand eller et tæppe.
 • Køl forbrændingen med koldt vand og fjern løstsiddende tøj.
 • Fortsæt med køling af forbrændingen indtil en læge overtager og det ikke gør ondt mere.
 • BRUG ALDRIG pulver eller CO2 slukker på en person.
 • Ved større forbrændinger alarmer 1 1 2

 

Ild i havnekontor / klubhus / øvrige bygninger

 • Ring 112
 • Red mennesker, der er i øjeblikkelig fare
 • Påbegynd evakuering af personer
 • Benyt nærmeste slukningsredskab
 • Luk vinduer og døre om muligt

Ild i biler / lastbil 

 • Få alle ud af bilen (ild i person)
 • Åben evt. motorhjelm EN ANELSE for bedre at slukke en motorbrand
 • Fjern brandbart i nærheden af bilbranden
 • Alarmer 1 1 2

 

 1. Drukneulykker

 • Red personen op i en båd eller på land.
 • Tilkald opmærksomhed og bed om hjælp til alarmering så hurtigt du kan.
 • Alarmer 1 1 2
 • Ved bevidstløshed påbegynd genoplivning
 • Hent / få hentet hjertestarter, der befinder sig 1 stk. ved restaurant Nautilus i den nordlige del af havnen og 1. stk. ved Klubhuset i den sydlige del af havnen.

 Der er skiltet på pælene i vandet i nærheden af, hvor der er en rednings stige.

 1. Personskader

 • Læg personen ned og giv førstehjælp (evt. førstehjælpskasse på havnekontoret).
 • Støt beskadigede områder
 • Beskyt mod klimaet
 • Stands blødninger
 • Tal beroligende
 • Alarmer 1 1 2

 

 1. Forureningsulykker

 • Stop/begræns udsivningen, hvis det er muligt
 • Alarmer 1 1 2
 • Tildæk evt. kloak
 • Iværksæt 1. indsats ved udlægning af olieabsorberende midler/pølse/flydespærrer
 1. Synkende både

 • Hent dykpumpe
 • Prop hullet til
 • Hejs fartøjet på land hvis det ikke er muligt at stoppe lækagen
 • Hvis muligt sejl / træk fartøjet på grund
 1. Sikkerhedsudstyr på havnen

Sikkerhedsudstyret på havnen består af følgende:

Udstyr Antal Placering Instruks
Brandslukningsudstyr      
6 kg. pulverslukkere 15 Spredt over hele havnen.  Brandslukningsudstyr
Vandslanger For hver 40 m. på hele havnen. Brandslukningsudstyr
Dyppumpe 2 Værksted Brandslukningsudstyr
Redningsudstyr
Faste stiger 30 På alle broer. Faste stiger
Løse redningsstiger 6 Ved indgange til broer. Redningsposter
Redningskranse 25 Over hele havnen. Redningsposter
Redningshager 25 Over hele havnen. Redningsposter
Førstehjælpsudstyr
Hjertestarter 2 1 stk. Restaurant Nautilus

1 stk. Klubhus Syd

Hjertestarter
Førstehjælpskasse 1 Havnekontoret 1.hjælpskasse
Forureningsbe-

kæmpelsesudstyr

Lænsepumpe 2 Værksted Lænsepumper
Miljøkit kuffert m. olieabsorberende klude samt flydespærring, 0 Henvendelse ved Falck.
Kommunikation
Telefonliste 2 Havnekontoret / Toiletbygning Syd Telefonliste
Mærkning af udstyr Udstyr er iøjnefaldende farver. Mærkning m. signal farve

Afprøvning bliver udført af Nordsjællands Brandvæsen én gang om året.